Moderna relationer - föreläsningen

Moderna relationer - föreläsningen

Vill du skapa och leva i relationer som inte bygger på omedvetna normer, osedda mönster och outtalade förväntningar, utan på *medvetna val, personliga värderingar och tydliga överenskommelser*?
Kom. Gå hem med nya perspektiv, egna tankar och några insikter. Kanske till en helt ny relation, med den du kom med.

3 deltagare (None inbjudna)