Resa på 33 KM naturskön järnväg

Resa på 33 KM naturskön järnväg

Vi i Uppsala avd som bjuder här med in till en naturskön resa på den 33 KM långa järnvägen mellan Uppsala östra och Faringe!

Den 19 augusti ordnar Sv. Spårvägssällskapet Uppsala avd. en utfärd till Faringe med rälsbuss.

Rälsbussen avgår från Uppsala 11:20 (när stora ångan har anlänt Marielund).

Vi ankommer Faringe ca 13:00.

Från Faringe avgår vi ca 16:00 till Almunge där mat intas till självkostnadspris.

Från Almunge avgår vi när sista ordinarie tåg anländer Faringe senast 17:50
...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)