Vigsel mellan Nina och Josef

Vigsel mellan Nina och Josef

Välkomna att närvara när vi ska säga ja! Vigseln är öppen för alla och kommer äga rum i Sunds kyrka en bit utanför Tranås. Efteråt är alla välkomna på fika på Kvarnkulla trädgård.
Därefter fortsätter festen för de som fått inbjudan per post.

26 deltagare (None inbjudna)