Höstmöte i Sveriges Skeppsmäklareförening

Höstmöte i Sveriges Skeppsmäklareförening

Välkommen på Sveriges Skeppsmäklareförenings höstmöte den 24 november! Mötet är öppet för alla inom shipping.

Anmälan och mer info här (det räcker inte att anmäla sig på Facebook):
http://swe-shipbroker.se/nyheter/sver...

Hela höstmötesprogrammet

09 00 Maritime Single Window, är allt på plats nu?
Sjöfartsverket bjuder in till ett sista informations- och avstämningsmöte.
(Alla är välkomna, utan kostnad! Då ingår dock ingen lunch. Övriga ...

Visa hela texten

9 deltagare (None inbjudna)