Martin Fröst: Genesis

Martin Fröst: Genesis

I klarinettisten Martin Frösts senaste projekt ställs Hildegard av Bingens meditativa musik mot Anders Hillborgs urbana sound – ett tidsspann på 900 år! – och folkvisan Jag vet en dejlig rosa sträcker längtande ut handen till Messiaens mysteriösa och explosiva musik.

Läs mer om konserten här:
https://www.gso.se/program/konserter/...

21 deltagare (None inbjudna)

Plats

Göteborgs Konserthus
Götaplatsen