Calle Jularbodag på Disagården

Calle Jularbodag på Disagården

En dag fylld med dansmusik och scenprogram för att hedra den kände spelmannen Carl Jularbo. Jernbrukarna, Britt-Marie Jonsson och Tommy Hansson samt Nils Fläcke uppträder och barnbarnet Lena Jularbo Brauner medverkar. Var med och dansa, gärna klädd som på 1940- och 50-talet.
Samarr med Jularbomuseet i Rasten

7 deltagare (None inbjudna)