Grundvattentillgångar i södra Sverige

Grundvattentillgångar i södra Sverige

Mattias Gustafsson, Statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning, kommer att tala om vilka vattentillgångar som finns och vilka utmaningar vi står i inför framtiden.
Det görs dels ur ett perspektiv med förändrat klimat, men även inför ett förändrat användande av vatten.

Samarr. med Hallands Geologiklubb

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

Biblioteken i Halmstad
Se bibliotek.halmstad.se för respektive biblioteks besöksadress.