Extra insatt Lunchklubb - Liverapport från klimatmötet i Bonn

Extra insatt Lunchklubb - Liverapport från klimatmötet i Bonn

Välkomna till en extra insatt Lunchklubben med professor Björn-Ola Linnér!

Det är återigen dags för ett globalt klimatmöte, där olika parter denna gång möts i Bonn för att diskutera klimatfrågor. LiUs klimatforskare och professor Björn-Ola Linnér rapporterar via länk direkt från mötets sista dag och du har möjlighet att få en exklusiv inblick i förhandlingarnas diskussioner. Hur kan de resonemang som förts och de beslut som fattats påverka både Sverige och resten av världen?
Björn-Ola har ...

Visa hela texten

5 deltagare (None inbjudna)