International Café

International Café

Det är dags igen! (English below)
International café, vill du veta mer om UmUs internationella utbyten, byta erfarenheter med studenter som genomfört utbyten.
Då är du välkommen!

Its time!
International café opens its doors once again.
Want to know more about UmU's international exchanges, change experiences with other students that have been on exchange, then are you welcome!

15 deltagare (139 inbjudna)

Plats

Umeå Medicinska Studentkår
Klintvägen 55

Liknande evenemang