Vendelsjön

Vendelsjön

Änder av flera arter rastar vid sjön. Havsörnar och bruna kärrhökar patrullerar över vassen. Rödbenor, grönbenor, gluttsnäppor och dvärgmåsar kan ha anlänt. Lars-Erik Larsson guidar vid den fina vårlokalen.

Anmälan: Lars-Erik Larsson, tel 070-750 02 03.
Samling: kl 07:00, plats enligt överenskommelse med Lars-Erik Larsson.
Resekostnad: 60 kr.

"Attenda" gärna evenemanget men glöm inte att också anmäla dig enligt ovan.

1 deltagare (None inbjudna)