Litteratur och vithetskritik, 7,5 hp

Litteratur och vithetskritik, 7,5 hp

Vithetskritiken sätter litteraturen i relation till kolonialism, rasism och motstånd genom att fokusera gestaltningen av fenomenet vithet.

Kursen syftar till att skapa en förståelse för de komplexa vis på vilka kolonisering, rasifiering och vithet framträder i svenskspråkig litteratur från 1900 till idag.

Vithet studeras intersektionellt, det vill säga i relation till olika maktordningar såsom ras, kön, klass, sexualitet och art. Särskild tonvikt läggs vid estetiska och existentiella ...

Visa hela texten

6 deltagare (None inbjudna)