Årsmöte SNK

Årsmöte SNK

SNK's årsmöte hålls den 25 mars kl 13.00 i Studiefrämjandets lokaler på Pilgatan 8 i Västerås.
Förhandlingar enligt stadgarna. Skrivelser och motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Valberedningens sammankallande; Monica Åkesson
tel. 0451-541 52

Vi bjuder på kaffe och macka och efter förhandlingarna hålls det sedvanliga uppfödarmötet, ca kl 15.00, där vi också ska dra upp riktlinjer för en uppfödarkonferens i höst.

Välkomna alla medlemmar till vårt ...

Visa hela texten

1 deltagare (1 inbjudna)

Plats

Studiefrämjandet Västmanland
Pilgatan 8c, Västerås. Västra Långgatan 10, Köping