Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänst.
Officiant: A Sundkvist.

Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Välkommen!

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kyrkans hus i Vårsta
Prinsensväg