Restaurering av Vindelälven - till vilken nytta?

Restaurering av Vindelälven - till vilken nytta?

Christer Nilsson, UmU, berättar hur älven efter flottningsåtgärderna nu återställs till sitt ursprungliga skick och hur detta förväntas påverka fisket och övriga organismer i ekosystemet. Plats: Umeå Folkets Hus kl 18.30 Kostnad för medlem 30:- , övriga 50:- Info Anders F 070 307 90 90

2 deltagare (None inbjudna)