Frisk eller fri – hur förhålla sig till värdekonflikter?

Frisk eller fri – hur förhålla sig till värdekonflikter?

Frisk eller fri – hur förhålla sig till värdekonflikter?
Föreläsare: Kalle Grill, filosofi

2 deltagare (18 inbjudna)