Grillfest i trädgården

Grillfest i trädgården

Grillfest för boende och anhöriga.
Anmälan görs i Café Ärtan senast 12:e juli

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Vegahusen