Intressekoll ang Dagsturer i veckorna i Östergötland.

Intressekoll ang Dagsturer i veckorna i Östergötland.

Fråga inför våren och sommarren: Hur många är intresserade av och kan att ta gemensamma turer på dagtid i veclkorna.

3 deltagare (None inbjudna)