Lungan - Kinesisk Medicin och Kundaliniyoga

Lungan - Kinesisk Medicin och Kundaliniyoga

Lungans och andningens betydelse för hälsan.
Kinesisk medicin och kundaliniyoga.

Lungan och andningen betyder mycket för hälsa och immunförsvar. Enligt kinesisk medicin är allergier och återkommande infektioner ett tecken på att lungan behöver stärkas. Den här eftermiddagen får du lära dig mer om lungansfunktion och hur du kan stärka ditt immunförsvar. Du får tips, övningar och recept.

Innehåll:
Övningar som öppnar lungorna och andningsmeditation med Camilla Lund Elander. (Kundaliniyoga). ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)

Plats

Stockholm Kundaliniyoga Center
Reimersholmsgatan 79