Storseans i Västerås torsdagen 15 mars 2018

Storseans i Västerås torsdagen 15 mars 2018

Våga Leva är ett företag som drivs av Eva Storgaard, som arbetar som medium och healer, tidigare-liv-terapeut och suggestionsterapeut.

Eva Storgaard har tidigare haft flera storseanser tillsammans med Johan Hedvall från Örebro, bl a i Västerås, Enköping och Arboga.

På begäran kommer Eva och Johan att hålla storseans på Mötesplats Rönnby igen. Boka din plats via sms till 0732522117.

Både Eva och Johan är utbildade och godkända av Terry Evans.

En storseans är en demonstration av hur en ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Mötesplats Rönnby
Släggkastargatan 1