Inför din första VFU

Inför din första VFU

Säkerligen har du som lärarstudent hört någon prata om att de VFU-föreläsningar som universiteten anordnar tenderar att vara undermåliga. Informationen räcker inte till och man känner sig handfallen när man väl kommer ut på sin praktik. Så ska det ju givetvis inte vara. Den verksamhetsförlagda utbildningen är så grundläggande för oss lärarstudenter under utbildningens gång och i vårt framtida yrke, därför förväntas den också hålla en högre standard än vad den gör idag. Därför är det ju en himla ...

Visa hela texten

14 deltagare (None inbjudna)

Plats

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2