Normkreativ Skönhetsfestival

Normkreativ Skönhetsfestival

Vem får representera skönhet i vår visuella kultur? Välkomna till normkreativa skönhetsfestivalen! Afrosvenskarnas Riksförbund ASR i Stockholm och Etnografiska museet bjuder in till normbrytande dialog om skönhetsnormer i dagens samhälle och i skönhetsindustrin.

12.00-12.30 Visning av normkreativa utställningen Playground

13.00-13.30 ”Om vita skönhetsideal, kirurgiska ingrepp och andra kroppsförvandlingstekniker som syftar till att modifiera och byta ras” Föreläsning med Tobias ...

Visa hela texten

68 deltagare (None inbjudna)

Plats

Etnografiska museet
Djurgårdsbrunnsvägen 34