Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Grunderna i Ledarskap på en dag!

En ständig Kompetensutveckling och träning är viktigt för att säkerställa kvalitén och effektiviteten inom alla verksamheter. Det gäller även ledarskap.

Det är den mänskliga faktorn som är avgörande för om man ska lyckas. Vi syftar till utveckla ledaren och ge insikter för vidare träning.

Ledaren ska säkerställa att alla arbetar mot samma mål med hög effektivitet och att det är god stämning på arbetsplatsen.

Vi arbetar med genomgångar, övningar och rollspel ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Strand Hotell
Drottninggatan 2