Mer demokratisering & rörelse - fortsatt samtal

Mer demokratisering & rörelse - fortsatt samtal

Välkommen till en mötesplats och ett utforskande samtal för att utveckla praktiker, idéer, initiativ och samverkan för demokratisering och lokal organisering. Vi är engagerade i olika frågor och rörelser men möts i utmaningen att få större makt att förändra.

Vi tar upp frågor som: Hur kan vi demokratisera samhället, i både stort och smått, så att de som berörs av en fråga har möjlighet att påverka? Hur blir vi mer framgångsrika i vårt arbete med lokal organisering och social mobilisering? Hur ...

Visa hela texten

13 deltagare (None inbjudna)