Om vi möts lördag 20 maj kl 14.30

Om vi möts lördag 20 maj kl 14.30

Extra Café med mysik & lyrik.
Daniel Östersjö, singer/songwriter från Älvkarleby/Solna, har precis släppt sitt fjärde album, Om vi möts, baserat på en soloinspelning från 2003, producerad av Tomas Andersson Wij.

Samarr. Sensus

Fri entré. Kollekt.

5 deltagare (None inbjudna)