Hammerfall + Astral Doors 10 nov

Hammerfall + Astral Doors 10 nov

Hammerfall, live i Teaterladan 10 nov! Endast 700 st biljetter. Support: Astral Doors. www.huskvarnafolketspark.se

204 deltagare (None inbjudna)

Plats

Huskvarna Folkets Park
Stationsgatan 24