En dag om Stororden

En dag om Stororden

Vilken färg har nåden? Hur känns förlåtelsen i kroppen? Hur låter kärleken?
I grupper försöker vi uttrycka de stora mänskliga orden med drama och musik i samtal, skapande och med storordsgrafitti.
Avslutning med gudstjänst 17:15
Medverkande; Susanne Dahl, Anna Galvina, Lars Segerstedt, Anders Winterstam, Åsa Bergius, Lina Hognert, Lisa Tegby, Stina Dahlgren m fl.
Anmälan: margareta.gelfgren@svenskakyrkan.se
senast tisdag den 14/11

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Ålidhemskyrkan
Studentvägen 2