Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Om Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår ska tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Därutöver har kåren i uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter för sina medlemmar samt att verka för ett gott kamratskap dem emellan.

http://www.utn.se

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är studentkåren för studenterna på teknisk- naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet, Uppsala.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår , Polacksbacken hus 73, Uthgård
Uppsala, Eriksberg

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs tidigare evenemang