Museum of World Culture

Om Museum of World Culture

Världskulturmuseet är ett museum i Göteborg, som ingår i den statliga myndigheten Statens museer för världskultur tillsammans med de tre stockholmsmuseerna Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet.. Det ligger vid Södra vägen vid Universeum.Museets utställningsverksamhet tar upp samtidsfrågor, fenomen och livsstilar. Workshops, festivaler, dansklubb, seminarier och föreställningar ingår även i museets program.Världskulturmuseet utsågs 2009 Årets museum för satsningar på unga ...

Visa hela texten

Korsvägen, Södra vägen 54
Göteborg

Museum of World Cultures kommande evenemang

Museum of World Cultures tidigare evenemang