Datamuseet IT-ceum

Om Datamuseet IT-ceum

Datamuseet berättar den svenska datorhistorien från 50-talets maskiner som BARK och BESK till kommunikationssamhällets framväxt.

Raoul Wallenbergs plats
Linköping, Johannelund

Datamuseet IT-ceums tidigare evenemang