Norra Latin

Om Norra Latin

Norra Latin är en skolbyggnad med adressen Drottninggatan 71b på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden användes fram till 1982 av skolorna Norra Latins gymnasium och Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm.SkolanSkolan startade 1880 då Klara allmänna läroverk och Stockholms gymnasiums Riddarholmsavdelning slogs samman under namnet Högre latinläroverket å Norrmalm (Norra latinläroverket). Skolan namnändrades 1939 till Högre allmänna läroverket för gossar å NorrmalmFrån 1961 antogs även flickor ...

Visa hela texten

Norra Latins tidigare evenemang