Lärarutbildningen Högskolan i Halmstad

Om Lärarutbildningen Högskolan i Halmstad

Lärarutbildningen i Halmstad erbjuder grundutbildning för dig som vill arbeta som förskollärare, grundlärare eller ämneslärare i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi erbjuder även fristående fortbildning för dig som idag arbetar som lärare.

Vi bedriver i huvudsak forskning inom följande områden: ämnesdidaktisk forskning, praxisnära forskning, samt forskning om förskola, skola och omvärld.

Vi arbetar också för att utveckla regional samverkan inom området förskola, skola och utbildning — en ...

Visa hela texten

Spetsvinkelgatan 29
Halmstad, Furet

Lärarutbildningen Högskolan i Halmstads tidigare evenemang