SSU Frihet

Om SSU Frihet

SSU-klubben i Lund

Vi träffas varje tisdag kl 18.00 i vår lokal på Kattesund 5. Välkommen kamrat!

Kattesund 5
Lund

SSU Frihets tidigare evenemang