Gottsunda kyrka

Om Gottsunda kyrka

Gottsunda kyrka är en kyrkobyggnad i Uppsala. Den ligger i stadsdelen Gottsunda och är församlingskyrka för Gottsunda församling i södra Uppsala.KyrkobyggnadenKyrkan ritades av Carl Nyrén och invigdes 1980. Den är en högrest träbyggnad med väggar av rosafärgad träpanel. Taket i tre avsatser är täckt med tegel. I samma byggnadskomplex, väster om kyrksalen, finns församlingslokaler. Nordost om kyrkan finns ett fristående klocktorn. Kyrkorummet har utsmyckning av Sven ...

Visa hela texten

Valthornsvagen 7,
Uppsala, Eriksberg

Gottsunda kyrkas tidigare evenemang