Residenset i Karlstad

Om Residenset i Karlstad

Fastigheten uppfördes 1869–1871 efter ritningar av arkitekten Johan Fredrik Åbom, sedan ett tidigare residens brunnit ned vid stadsbranden 1865. I början av 1920-talet genomfördes en om- och tillbyggnad, varvid tredje våning tillfördes enligt Bror Almqvists ritningar. Den senaste renoveringen genomfördes år 1992.

Residenset i Karlstad inrymmer bostads- och representationslokaler för landshövdingen i Värmlands län.

Residenstorget 1
Våxnäs, Karlstad

Residenset i Karlstads tidigare evenemang