Hushållningssällskapet i Värmland

Om Hushållningssällskapet i Värmland

Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med rådgivning och utbildning inom Lantbruk (med bygg, ekonomi, företagsutveckling, husdjur och växtodling), Landsbygdsutveckling, Skog, Trädgård och Vatten. Dessutom nyttjar vi landsbygdens resurser för att göra Värmland starkare inom områdena Livsmedelsproduktion, Socialt arbete och Turism.

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapet i Värmland finns på Våxnäs i Karlstad

Telefon: 054-54 56 00
E-post: varmland@hushallningsallskapet.se

Ventilgatan 5D
Våxnäs, Karlstad

Hushållningssällskapet i Värmlands tidigare evenemang