3:e Våningen

Om 3:e Våningen

Konstscen med Scen, Försökshall, Studio, Bibliotek och Butik. Rum för nutida dans och andra rörelser i tiden.

3:e Våningen - Centrum för Ögonblickets Konst.

Sockerbruket 9
Rud, Göteborg

3:e Våningens tidigare evenemang