Adolfsbergs Hembygdsförening

Om Adolfsbergs Hembygdsförening

Föreningen vill nå visionen bl.a. genom:

Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur/kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet ...

Visa hela texten

Hagalundsvägen 15
Örebro

Adolfsbergs Hembygdsförenings tidigare evenemang