Green Innovation Park

Om Green Innovation Park

Green Innovation Park ligger på SLU:s campusområde och attraherar nyfikna människor. Vi erbjuder en innovationskultur där människor och företag förväntas skapa innovationer för en hållbar framtid.

Vi har en plats där nyfikna människor möts och stimulerar varandras idéer till framgångsrika företag.

Ulls väg 29C, Ultuna
Uppsala

Green Innovation Parks tidigare evenemang