Konsertsalen, Musikhögskolan Örebro

Om Konsertsalen, Musikhögskolan Örebro

http://oru.se/Kalendarium/Startsida-K...

Konsertsalen på Musikhögskolan i Örebro erbjuder gratiskonserter av hög kvalitet från såväl studenter som lärare.

Musikhögskolan
Örebro, Almby

Konsertsalen, Musikhögskolan Örebros tidigare evenemang