Norrlands nation

Om Norrlands nation

Norrlands nation är den största studentnationen i Uppsala med omkring 8 000 medlemmar. Nationen riktar sig främst till studerande vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som kommer från Norrland, men numera kan alla eftergymnasiala studerande beviljas medlemskap. Vid Uppsala universitet var medlemskap i en nation före den 1 juli 2010 obligatoriskt, det så kallade nationsobligatoriet.Nationen är religiöst och partipolitiskt obunden och ger sina medlemmar tillgång till ...

Visa hela texten

Västra Ågatan 14
Uppsala, Eriksberg

Norrlands nations tidigare evenemang