Factor Functional Gym

Om Factor Functional Gym

Idén bakom konceptet Factor är enkel. Vi har inspirerats av all världens sporter och träningsformer och utifrån det skapat en annorlunda och varierad träning med tydliga resultat som ledstjärna. I grund och botten handlar Factor om tron på en sund och naturlig träning utan maskiner. Back to Basics, helt enkelt.

Welcome home!

Sigurdsgatan 31
Västerås

Factor Functional Gyms tidigare evenemang