Uddevalla gymnasieskola

Om Uddevalla gymnasieskola

Detta är Uddevalla Gymnasieskolas officiella Facebook-sida.

Ansvarig redaktör för denna Facebook-sida är:
Gustav Johansson
gustav.johansson@uddevalla.se
0522-69 69 53

Vi som också skriver på Facebook-sidan:
Terese Abrahamsson
Jens-Almgren Larsen

Om inlägget gäller ett enskilt ärende hos kommunen så rekommenderas du att ta direkt kontakt med aktuell förvaltning eller handläggare.

På vår Facebook-sida får du bland annat inte:
- Uppge sekretessbelagda uppgifter
- Bryta mot svensk lag
- Föra ...

Visa hela texten

Skolgatan 2
Uddevalla, Äsperöd

Uddevalla gymnasieskolas tidigare evenemang