Mötesplats Social Innovation

Om Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell mötesplats som drivs av Malmö högskola för att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom det växande området social innovation och samhällsentreprenörskap.

Högskolans vision fram till 2020 är att vara en global förebild för hur lärosäten tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling och arbetet med MSI är en prioriterad satsning.

Mötesplats Social Innovation
(Forum for Social Innovation Sweden)

Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 1
Malmö, Gamla Staden

Mötesplats Social Innovations tidigare evenemang