Norrköpings Visualiseringscenter C

Om Norrköpings Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C:s digitala science center öppnade i maj 2010 och gästas årligen av c:a 100 000 besökare. Centret inrymmer interaktiva utställningar, Domen (kupolformad biograf för filmer och visningar i 360°), konferenslokaler, Virtual Reality-arena, restaurang och butik.

Det primära målet för science centret är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och ny medieteknik hos barn och ungdomar.

Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköping Visualisering AB, ...

Visa hela texten

Kungsgatan 54
Skarphagen, Norrköping

Norrköpings Visualiseringscenter Cs tidigare evenemang