Edsvik konsthall

Om Edsvik konsthall

Information om tillgängligheten:

I närheten av Konsthallen finns parkeringsplatser som är tillgängliga besökaren.
Vi har tillgodosett den fysiska tillgängligheten med hissar och ramper.

Vid Konsthallen förekommer det inte starka dofter, starkt blinkande ljus etc.

Kontaktperson: Ricardo Donoso -

Datum: 2017-02-15

Landsnoravägen 42
Stockholm, Skälby

Edsvik konsthalls tidigare evenemang