Botaniska trädgården, Uppsala

Om Botaniska trädgården, Uppsala

Botaniska trädgården i Uppsala är Sveriges äldsta botaniska trädgård, och ligger direkt väster om Uppsala slott.HistoriaTrädgården anlades som slottsträdgård av Olof Rudbeck den äldre 1664 och stod färdig några år senare. Den ersatte då den äldre slottsträdgård öster om slottet, där kvartersnamnen Fågelsången och Trädgården påminner om slottsträdgårdens äldre plats. Uppsala universitet fick barockträdgården i gåva år 1787 av Gustav III. I samband med detta drogs Stockholmsvägen fram mellan ...

Visa hela texten

Villavägen 8
Uppsala, Eriksberg

Botaniska trädgården, Uppsalas tidigare evenemang