Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Om Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.
GMV initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom miljö och hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, främjar forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling

Aschebergsgatan 44
Göteborg, Landala

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMVs tidigare evenemang