Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Om Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

GMV skapar samverkan, mellan och inom Chalmers och Göteborgs universitet samt med andra samhällsaktörer, för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

Vi initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar för att främja en hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

- Tillsammans för en hållbar framtid.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, främjar forskning, ...

Visa hela texten

Aschebergsgatan 44
Göteborg, Landala

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMVs tidigare evenemang