Sankt Olai kyrka

Om Sankt Olai kyrka

Sankt Olai kyrka ligger i centrala Norrköping och är församlingskyrka inom Norrköpings S:t Olof församling i Östergötland.HistoriaEnligt traditionen har det ända sedan medeltiden funnits en kyrka helgad åt Sankt Olof på ungefär samma plats som den nuvarande kyrkan. Säkra uppgifter om denna medeltida kyrka saknas. Enligt en uppgift från 1700-talet skulle medeltidskyrkan ha legat något söder om den nuvarande kyrkan. Det är möjligt att medeltidskyrkan förstördes i samband med krigshärjningarna ...

Visa hela texten

Skolgatan 12
Skarphagen, Norrköping

Sankt Olai kyrkas tidigare evenemang