Herrhagskyrkan

Om Herrhagskyrkan

Herrhagskyrkan är en kyrkobyggnad i Karlstad i Karlstads stift. Den utgör stadsdelskyrka för de östra stadsdelarna av Karlstads domkyrkoförsamling. Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen i stadsdelen Herrhagen i Karlstad, med affärer och bostäder alldeles inpå.KyrkobyggnadenKyrkan är byggd av rött tegel och är kombinerad med församlingslokaler. Kyrkorummet har en intressant takkonstruktion som höjer sig över altaret och kyrkorummet går att avdela till samlingslokal för gruppverksamhet. Den ritades av ...

Visa hela texten

Herrhagsgatan 31
Kroppkärr, Karlstad

Herrhagskyrkans tidigare evenemang