Helga Trefaldighets kyrka

Om Helga Trefaldighets kyrka

Helga Trefaldighets kyrka, även kallad Trefaldighetskyrkan och Bondkyrkan, är en kyrkobyggnad i Uppsala i Uppsala stift. Den är huvudkyrka i Helga Trefaldighets församling. Den ligger omedelbart söder om Uppsala domkyrka och därmed utanför sin församlings territorium.KyrkobyggnadenNuvarande kyrkobyggnad är troligen den tredje på denna plats. Kyrkans äldsta del är sakristian som uppfördes i slutet av 1200-talet mot en äldre träkyrka. Någon gång under 1300-talet, byggdes den nuvarande treskeppiga ...

Visa hela texten

Helga Trefaldighets kyrkas tidigare evenemang